ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ ปิด เปิดอ่าน

          คอนกรีตผสมเสร็จเมื่อหล่อและถอดแบบแล้วก็มีความแข็งแรงเหมือนดั่งหิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้งานของโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน จะมีค่าความแข็งแรง (STRENGTH) ไม่เท่ากัน ดังเช่นคอนกรีตผสมเสร็จที่สร้างบ้าน  ก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้สร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จมีหน่วยวัดเป็น แรง/ตร.ซม. (กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร) ซึ่งผู้ออกแบบหรือวิศวกรโครรงสร้างจะต้องมีระบุไว้ในแบบก่อสร้างทุกโครงการว่า ได้มีการออกแบบโครงสร้างด้วยกำลังความแข็งแรงหรือกำลังอัด (Strength)ของคอนกรีตผสมเสร็จเท่าไร โดยในแบบก่อสร้างจะมีระบุไว้ในแบบแผ่นแรกๆ โดยมักจะเขียนไว้ว่าต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังเท่าไร เช่นเขียนไว้ว่าต้องการคอนกรีตผสมเสร็จกำลัง  240  ksc. (kilogram per square centimeter)        ค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จได้มาจากการเก็บตัวอย่างคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. และสูง 30  ซม. นำมากดจนแตก และวัดค่าแรงที่ต้องใช้ในการกด (อาจเก็บเป็นรูปลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 ซม.) และค่ากำลังของคอนกรีตผสมเสร็จที่จะพัฒนาจนสูงสุดอยู่ที่  28 วัน  ดังนั้นในการก่อสร้างเมื่อมีการเทคอนกรีตผสมเสร็จคาน จึงต้องรอจนคอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัว และมีกำลังอัดพอเพียงที่จะไม่แตกร้าว โดยทั่วไปยอมให้ที่ระยะเวลาครึ่งหนึ่งจึงจะถอดค้ำยันท้องคานได้ (14 วัน)

 


                                กำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ใช้ออกแบบและก่อสร้างตามกำหนดของ กทม. คือ 173 ksc. และต่างจังหวัดอยู่ที่  144 ksc. จะเห็นว่าระบุค่ากำลังคอนกรีตผสมเสร็จไม่สูงมากนัก สำหรับการทำงานบ้าน เนื่องจากว่าการสร้างบ้านโดยทั่วไป บางครั้งผู้ที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพที่พอเพียง จึงต้องกำหนดให้ค่ากำลังคอนกรีตผสมเสร็จไม่สูง เพราะไม่ว่าจะหล่อคอนกรีตอย่างชาวบ้านทั่วไป อย่างไรเสียก็จะได้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังที่ต้องการ

                                    แต่ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง กำลังของคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ออกแบบ อย่างต่ำก็ต้อง 240 ksc. และอาจสูงไปถึง 500  ksc. ซึ่งต้องมีการควบคุม และผสมอย่างถูกต้อง จึงจะได้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังสูง รวมทั้งต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่มีค่ากำลังสูงเป็นส่วนผสม คุณสมบัติหลักของคอนกรีตผสมเสร็จที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความแข็งแกร่ง เหมือนกับหินในธรรมชาติ คือความสามารถในการรับแรงกด (Compression) แต่ความสามารถทางรับแรงดึง (Tension) ถือว่าต่ำมาก จึงต้องมีวัสดุอีกอย่างนำมาใช้ร่วมกับคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งก็คือเหล็กเส้นครับ เพื่อเป็นส่วนรับแรงดึงแทน

                                  คอนกรีตผสมเสร็จ ต้องการระบุกำลังอัดเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งการวัดโดยทั่วไปแล้ว ใช้การวัดด้วยทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์ ซึ่งโดยปกติแล้วท่านเจ้าของโครงการสามารถเรียกทดสอบได้ กรณีที่ท่านสั่งปูนผสมเสร็จกับ ปูนมิกซื.com ก็เช่นกันท่านสามารถขอทดสอบกำลังอัดได้เช่นกัน
                                   ติดต่อสั่งได้ที่เบอร์ 0 2946 6352,0 2946 7569 หรือ คลิก ติดต่อเรา

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ