ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com

ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก

ลูกหนุน

ลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก ปิด เปิดอ่าน

ลูกหนุน (Spacer) แยกตามวัสดุที่ใช้ผลิต และเป็นที่แพร่หลาย แบ่งเป็นหลักๆ ดังนี้

  1.  ลูกหนุนปูน  ซึ่งเป็นลูกหนุนที่นิยมใช้ และเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุด แต่สิ่งที่ต้องคำนึง คือ มาตรฐานกำหนดว่าลูกหนุนที่ทำจากปูนหรือคอนกรีตนั้น ต้องมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตที่เท เช่น เทคอนกรีตผสมเสร็จแรงอัด 240 ksc.cu. ลูกหนุนต้องมีกำลังอัดที่สูงกว่าคือมีกำลังอัดมากกว่าา 240 ksc.cu.  มักพบผู้รับเหมาใช้ลูกหนุนโดย ใช้ปูนก่อ + ทราย เอามาปั้นทำลูกปูน ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากปูนทรายรับแรงอัดได้ไม่มาก
  2. ลูกหนุนโลหะ โลหะที่เหมาะสมที่สุด คือ เหล็กแบบเดียวกับที่ใช้เสริมแรงคอนกรีต  ระวังการใช้โลหะต่างชนิดกัน เพราะอาจจะส่งผลให้เหล็กเป็นสนิมได้ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมี โดยเฉพาะ อลูมิเนียม และสแตนเลส สตีล   ลูกหนุนโลหะนั้นเหมาะสำหรับใช้จัดตำแหน่งเหล็กเสริมช่วงในของคอนกรีต เช่น ใช้กำหนดตำแหน่งของเหล็กเสริมบน ซึ่งมักเรียกว่า บาร์แชร์, เหล็กตีนกา เป็นต้น   ข้อควรระวังการติดตั้ง คือลูกหนุนติดกับแบบหล่อคอนกรีต เพราะจะทำให้ ลูกหนุนเป็นสนิม และลามไปยังเหล็กเสริมคอนกรีตได้
  3. ลูกหนุนพลาสติก ต้องคำนึงถึงเรื่องการขยายตัวที่มีต่างกันกับคอนกรีตอย่างมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปริ-แตกร้าวได้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ แนะนำลูกหนุนคอนกรีตจะเหมาะสมกว่า|

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานสำหรับโครงสร้างทั่วไป ไม่มีไอกรด ไอด่าง ไอเกลือ จากทะเล ฟอสเฟต ต่าง ๆ ท่าน สามารถใช้ระยะการวางง่ายๆ ดังนี้

  1.     ฐานรากและตอม่อ  50 mm. โดยที่ต้องติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต อย่าเทโดยใช้ดินเป็นแบบหล่อคอนกรีต
  2.     คาน-เสา มีความชื้น เช่น ดาดฟ้า ขนาดลูกหนุนแนะนำ 40 mm. 
  3.     คาน-เสา บริเวณไม่ชื้น  ขนาดลูกหนุนแนะนำ 30 mm.
  4.     พื้น บริเวณไม่ชื้น ขนาดลูกหนุนแนะนำ  20 mm.

บทความคอนกรีตอื่นๆคล้ายกับลูกหนุน (Spacer) ใช้ให้ถูก