c-pac คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา ขายคอนกรีตผสมเสร็จ ราคา คอนกรีต ผสมเสร็จ ซี แพค ราคา cpacสั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.comโทร.0 2077 0377
» 0 2946 6352
  » 0 2946 7569
   » สั่งคอนกรีต

อินทรี   คุณสมบัติปูนมิกซ์  ราคาปูนมิกซ์

 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก 400ksc.cu...

  คอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใ » ดูรายละเอียด

  • ฿3,390.00
  • ฿ 3,380.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก 380ksc.cu...

  คอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใ » ดูรายละเอียด

  • ฿3,310.00
  • ฿ 3,300.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก 350ksc.cu...

  คอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใ » ดูรายละเอียด

  • ฿3,240.00
  • ฿ 3,230.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !
 • อินทรีคอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก 320ksc.cu...

  คอนกรีตปั๊ม+กันซึมรถเล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใ » ดูรายละเอียด

  • ฿3,170.00
  • ฿ 3,160.00
  • ขอราคาถูกกว่านี้ คลิก !