อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu อินทรี คอนกรีต insee ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ,ปูนซีเมนต์ ราคา ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ ราคา สั่งปูนออนไลน์ ส่งได้ทั่วประเทศ

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
โทร.0 2946 6352, 0 2946 7569 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com

อินทรี คอนกรีต insee อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu

โดย อินทรี คอนกรีต inseeอินทรี คอนกรีต insee อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu
4.50 5 1

ราคาทั่วไป 3,270.00 บาท
ขาย 3,260.00 บาท
ประหยัด ทันที 10 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3,488.20 บาท

สั่งเลย !!
เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ
0
Close

เปรียบเทียบคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตอินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu รับน้ำหนักเท่ากันนี้ มีหลายแพล้น สามารถจัดส่งให้คุณได้ เราจะตรวจสอบราคาให้คุณทันที จาก หน่วยผลิต ทั้งหมดให้ ราคาที่ได้ขึ้นกับระยะทางระหว่าง หน่วยผลิตคอนกรีตอินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cuกับสถานที่เทคอนกรีต หน่วยงานของของคุณ
ช่วยคุณ save !!
Tel. 0 2946 6352,0 2946 7569 Fax. 0 2116 8356
e-mail:sales.poonmix@gmail.com,sales@poonmix.com,

รายละเอียด อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu ของ อินทรี คอนกรีต insee

ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ : อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu
กำลังอัดลูกบาศก์( cube ): 380 kg/cm²
กำลังอัดทรงกระบอก( cylinder ): 320 kg/cm²
ค่ายุบตัวคอนกรีต (slump) : 10.0±2.5 ซม.

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ รองรับน้ำหนักได้ 380 กก.ต่อ ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน สำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

 

คอนกรีตเข็มเจาะเล็กอินทรี

 

อินทรีรถเล็ก

สำหรับหน่วยงานที่รถโม่ใหญ่ สิบล้อ (สามารถตรวจสอบขนาดรถโม่คอนกรีต ขนาดรถโม่ปูนเล็ก) ไม่สามารถเข้าถึง ถนนแคบ ห้ามรถบรรทุกเข้า ติดเวลา เทไม่ทัน ปูนเสื่อมหรื่อหมดอายุ โดยคอนกรีตผสมเสร็จมีอายุ ประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นต้น

อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cuใช้ได้ดีกับงาน

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก สำหรับงานเข็มเจาะ เนื้อคอนกรีตมีอัตราไหลที่เหมาะสม ดีกว่าการใช้คอนกรีตทั่วไป ที่ต้องการรับน้ำหนัก 380 กก.ต่อตร.ซม.

,

ข้อควรทราบ

  1. ราคาข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    All prices are subjected to change without prior notice
  2. ราคาคอนกรีตดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
    The quote prices included Value Added Tax(Vat)
  3. ในกรณีที่จัดส่งคอนกรีตระยะทางเกินกว่า 15 กม.แต่ไม่เกิน 20 กม.จากหน่วยผลิต บริษัทฯ จะคิดราคาคอนกรีตเพิ่มจากราคาขายทั่วไปในอัตรา 150 บาท/ลบ.ม. โดยราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    In case the order of concrete delivery milage excess 15 km. from plant.Well make the concrete price surcharge of 150 baht/cu.m. Such surcharge does not include 7% VAT
  4. อายุคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง
    Ready mixed concrete should within 2.5 hours after produce
  5. ราคาดังกล่าวเริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 

วิธีการทำงานกับ อินทรีคอนกรีตรถเล็ก เข็มเจาะเล็ก 380Cu

การใช้งานคอนกรีตกันซึมอย่างถูกวิธี

  • เมื่อรูเจาะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เทคอนกรีตได้จะรีบทำการเทคอนกรีตทันที เพื่อไม่ให้รูเจาะอ่อนตัวหรือกระทบความชื้นในอากาศนานเกินไป จนสูญเสียแรงเฉือน(SKIN FRICTION) ได้
  • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
  • ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
  • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์

การเตรียมความพร้อมสำหรับรถโม่เล็ก

ทางเข้าหน้างานต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร

รถเล็กอินทรี

ควรวัดขนาดหน้างานก่อนการสั่งซื้อโดยวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง (หรือความลึก) โดยอ้างอิงเป็นหน่วยเมตร

รถเล็กอินทรี

ควรทำกระบะขนาด 0.5-1 ลบ.ม. ไว้รองรับคอนกรีต พร้อมกระป๋อง พลั่ว จอบ และรถเข็นไว้ลำเลียง

ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1 - 1.5 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต และหลังการเทควรบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วันด้วยการฉีดน้ำ หรือ ใช้กระสอบคลุม

 

 

ต้องการรู้ว่าคอนกรีตผสมเสร็จดูความแข็งแรงยังไง การทดสอบยังว่าคอนกรีตผสมเสร็จได้มาตรฐานแล้ว หน่วยต่าง ๆ ของการวัดคอนกรีตเบื้องต้นอ่านได้จาก ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ หรือทำความเข้าใจเรื่องเรื่องปูนมิกซ์เบื้องต้นจากหัวข้อคล้าย ๆ กันนี้อ่าน หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2557
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าของปูนมิกซ์เท่านั้น

ราคาเฉพาะพื้นที่กทม.และปริมณฑล ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมแนบแผนที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปูนมกซ์ จะแจ้งราคาที่ถูกต้องให้แก่ท่านอีกครั้ง

 


คอนกรีตผสมเสร็จอื่น ๆ จาก อินทรี คอนกรีต insee
  • อินทรีคอนกรีต180CU
    (฿ 2,430.0) ฿2,120.0

  • อินทรีคอนกรีต 210CU
    (฿ 2,810.0) ฿2,580.0

  • อินทรีคอนกรีต 240CU
    (฿ 2,800.0) ฿2,617.0

  • อินทรีคอนกรีต 280CU
    (฿ 2,550.0) ฿2,530.0

  • อินทรีคอนกรีตปั๊ม 210CU
    (฿ 2,510.0) ฿2,500.0

  • อินทรีคอนกรีตปั๊ม 240CU
    (฿ 2,550.0) ฿2,530.0