ราคาคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จราคาคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  คอนกรีตมาตรฐานทั่วไป

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ไม่รวมแวตระยะ15กม.
  ฿ 2,040.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  คอนกรีตมาตรฐานทั่วไป

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ไม่รวมแวตระยะ15กม.
  ฿ 1,990.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  คอนกรีตมาตรฐานทั่วไป กำลังอัด 180 ksc.cu.

  แรงอัด :180 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :7.5±2.5 ซม.
  ไม่รวมแวตระยะ15กม.
  ฿ 2,100.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  โซน2ระยไม่เกิน16-25กม.จากโรงผลิต
  ฿ 3,030.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  คอนกรีตมาตรฐานทั่วไป กำลังอัด 180 ksc.cu.

  แรงอัด :180 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :7.5±2.5 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,100.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานทั่วไป

  ชลบุรี

  คอนกรีตมาตรฐานทั่วไป กำลังอัด 210 ksc.cu.

  แรงอัด :210 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :7.5±2.5 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,140.00