ราคาคอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จราคาคอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,220.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,290.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,360.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,430.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,500.00
 • คอนกรีตผสมเสร็จมอร์ต้าร์

  ชลบุรี

  ปูนทราย-มอร์ต้าร์300

  แรงอัด :0 ksc.cu.(กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์)
  ค่ายุบตัว :0 ซม.
  ระยะทางไม่เกิน 15 กม.จากโรงงานผลิต
  ฿ 2,570.00