สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย ๆ สั่งออนไลน์ กับ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต

ติดต่อ ปูนมิกซ์.com

กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูล

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้คอนกรีต ฯ ในปริมาณมากและต่อเนื่อง poonmix ขอข้อมูลโครงการอย่างละเอียด เพื่อเสนอคอนกรีตฯ ที่เหมาะสมต่อความต้องการในแต่ละโครงการ เช่น หมู่บ้าน อาคารพานิชย์ โกดังสินค้า ศุนย์การค้า

ช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าเพิ่มเติม