poonmix ต้องการสั่งคอนกรีต ให้เราช่วย

poonmix logo

เงื่อนไขการรับผิดชอบ

เครื่องคำนวณของเราสำหรับการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น

ผลจากจากรายการคำนวณของ PoonMix นี้มีประโยชน์ ควรจะใช้เป็นคู่มือสำหรับคำนวณ อย่างหยาบเท่านั้น จำนวนคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ถูกต้องแน่นอนและแม่นยำ ขึ้นอยู่หลายปัจจัยที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของเรา ความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากความชื้น วิธีการ / ระดับของการบดอัด ประเภทของฐานราก ในการใช้งาน ฯลฯ poonmix.com ไม่สามารถที่รับผิดชอบในการเกินหรือขาด ของคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้จากเครื่อง คำนวณของเรา ที่พบในเว็บไซต์นของเรา หากมีข้อสงสัยสามารถพูดคุย กับตัวแทนของเรา ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ความต้องการของแต่ละบุคคลได้

หาปริมาณคอนกรีต รูปแบบพื้นที่ต่าง ๆ คำนวณจากคำนวณปูนจากพื้นที่รูปแบบอื่น