สาระประโยชน์ต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน งานคอนกรีต

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

งานปูนซีเมนต์

งานปูนซีเมนต์

เครื่องจักร เครื่องมือ คอนกรีต

เครื่องจักร เครื่องมือ คอนกรีต

เทคโนโลยีคอนกรีต

เทคโนโลยีคอนกรีต

ข่าว - กิจกรรม

ข่าว - กิจกรรม

วิธีเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ

วิธีเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นนำ

คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นนำ

คลิปวิศวกรรมโยธา

คลิปวิศวกรรมโยธา

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตพิมพ์ลาย

 • ก้อนปูน

  ก้อนปูน เป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบความแข็งแรง เมื่อมีการผลิตคอนกรีตตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ทางโรงผลิตจะทำการตรวจสอบคุณภ » ดูรายละเอียด

 • ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

            คอนกรีตผสมเสร็จเมื่อหล่อ    และถอดแบบแล้วก็มีความแข็งแรง&nbs » ดูรายละเอียด

 • คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc คืออะไร

  คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc แยกเป็น สามส่วนเพื่อความชัดเจนในความหมาย ดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คอนกรีตที่สั่งมาจากโรง » ดูรายละเอียด

 • ค่ายุบตัว (Slump)

  ค่ายุบตัวไม่ได้เป็นค่าที่วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตโดยตรง แต่เป็นการวัดความข้นเหลวของคอนกรีต(Consistency) หรือลักษณะการไหลตัวของ » ดูรายละเอียด