สาระประโยชน์ต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน งานคอนกรีต

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

เครื่องจักร เครื่องมือ คอนกรีต

งานปูนซีเมนต์

งานปูนซีเมนต์

เครื่องจักร เครื่องมือ คอนกรีต

เครื่องจักร เครื่องมือ คอนกรีต

เทคโนโลยีคอนกรีต

เทคโนโลยีคอนกรีต

ข่าว - กิจกรรม

ข่าว - กิจกรรม

วิธีเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ

วิธีเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นนำ

คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นนำ

คลิปวิศวกรรมโยธา

คลิปวิศวกรรมโยธา

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

หน่วยวัด ศัพท์ คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตพิมพ์ลาย

 • การลำเลียงคอนกรีต

  การลำเลียงคอนกรีต การลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จ ควรจะคำนึงถึงคอนกรีตในขณะที่ลำเลียงให้เกิดการแยกตัวน้อยที่สุด การลำเลียงนั้นจะต้องกระ » ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อคอนกรีต รถโม่กับหน้างานที่เหมาะสม

  สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ ปูนมิกซ์ มีคำนึงอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อคุณภาพของคอนกรีต คือ ระยะเวลาในการเทคอนกรีตไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง  » ดูรายละเอียด

 • รางเสริมรถโม่ใหญ่

  รางเสริมส่งคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับสถานที่เทคอนกรีตที่ไม่สามารถถอยรถโม่ฯ เข้าถึงจุดเทได้ การลำเลียงคอนกรีตอีกอย่างแบบหนึ่งที่นิยมใช้ » ดูรายละเอียด

 • รถโม่เล็กอินทรี

  รถบรรทุกสำหรับส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ของอินทรีคอนกรีต (mini truck) ชนิดโม่เล็กมีสองขนาดบรรทุก คือ ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จได้ 1 คิวต่อเที่ » ดูรายละเอียด