คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 240 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 240 ksc.cu.
  ( ฿ 2,119 ) ฿ 2,119
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  ( ฿ 2,151 ) ฿ 2,151
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 320 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 320 ksc.cu.
  ( ฿ 2,212 ) ฿ 2,212
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 350 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 350 ksc.cu.
  ( ฿ 2,264 ) ฿ 2,264