คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 240 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 240 ksc.cu.
  ( ฿ 2,019 ) ฿ 2,019
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  ( ฿ 2,051 ) ฿ 2,051
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 320 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 320 ksc.cu.
  ( ฿ 2,112 ) ฿ 2,112
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 350 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 350 ksc.cu.
  ( ฿ 2,164 ) ฿ 2,164