ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ

          คอนกรีตผสมเสร็จเมื่อหล่อ    และถอดแบบแล้วก็มีความแข็งแรง    เหมือนดั่งหินแต่ในความเป็นจริงแล้ว   คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้งาน  ของโครงสร้างที่ไม่เหมือนกัน  จะมีค่าความแข็งแรง (STRENGTH) ไม่เท่ากัน  ดังเช่นคอนกรีตผสมเสร็จที่สร้างบ้าน   ก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า คอนกรีตผสมเสร็จ  ที่ใช้สร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ มีหน่วยวัดเป็น แรง/ตร.ซม. (กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร)  ซึ่งผู้ออกแบบหรือวิศวกรโครรงสร้าง จะต้องมีระบุไว้ในแบบก่อสร้างทุกโครงการว่า ได้มีการออกแบบโครงสร้าง ด้วยกำลังความแข็งแรงหรือกำลังอัด (Strength)ของ คอนกรีตผสมเสร็จเท่าไร โดยในแบบก่อสร้างจะมีระบุ  ไว้ในแบบแผ่นแรกๆ โดยมักจะเขียนไว้ว่าต้องการ คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังเท่าไร เช่นเขียนไว้ว่าต้องการ คอนกรีตผสมเสร็จกำลัง  240  ksc. (kilogram per square centimeter)        ค่ากำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ ได้มาจากการเก็บตัวอย่าง คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นทรงกระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. และสูง 30  ซม. นำมากดจนแตก และวัดค่าแรงที่ต้องใช้ในการกด (อาจเก็บเป็นรูปลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 ซม.) และค่ากำลังของคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะพัฒนาจนสูงสุดอยู่ที่  28 วัน  ดังนั้นในการก่อสร้างเมื่อมีการเท  คอนกรีตผสมเสร็จคาน จึงต้องรอจนคอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัว และมีกำลังอัดพอเพียงที่จะไม่แตกร้าว  โดยทั่วไปยอมให้ที่ระยะเวลาครึ่งหนึ่ง จึงจะถอดค้ำยันท้องคานได้ (14 วัน)

 


                                กำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ใช้ออกแบบและก่อสร้างตามกำหนด ของ กทม. คือ 173 ksc. และต่างจังหวัดอยู่ที่  144 ksc. จะเห็นว่าระบุค่ากำลังคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่สูงมากนัก สำหรับการทำงานบ้าน เนื่องจากว่าการสร้างบ้านโดยทั่วไป บางครั้งผู้ที่ทำการก่อสร้าง อาจไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพที่พอเพียง จึงต้องกำหนดให้ค่ากำลัง คอนกรีตผสมเสร็จไม่สูง เพราะไม่ว่าจะหล่อคอนกรีตอย่างชาวบ้านทั่วไป อย่างไรเสียก็จะได้ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังที่ต้องการ

                                    แต่ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง กำลังของคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ใช้ออกแบบ อย่างต่ำก็ต้อง 240 ksc. และอาจสูงไปถึง 500  ksc. ซึ่งต้องมีการควบคุม และผสมอย่างถูกต้อง จึงจะได้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังสูง รวมทั้งต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่มีค่ากำลังสูงเป็นส่วนผสม คุณสมบัติหลักของ คอนกรีตผสมเสร็จที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้มีความแข็งแกร่ง เหมือนกับหินในธรรมชาติ คือความสามารถในการรับแรงกด  (Compression)  แต่ความสามารถทางรับแรงดึง (Tension) ถือว่าต่ำมาก จึงต้องมีวัสดุอีกอย่างนำมาใช้ ร่วมกับคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งก็คือเหล็กเส้นครับ เพื่อเป็นส่วนรับแรงดึงแทน

                                  คอนกรีตผสมเสร็จ ต้องการระบุกำลังอัดเพื่อ ใช้ในการผลิต ซึ่งการวัดโดยทั่วไปแล้ว ใช้การวัดด้วยทรงกระบอกและทรงลูกบาศก์ ซึ่งโดยปกติแล้วท่านเจ้าของโครงการ สามารถเรียกทดสอบได้ กรณีที่ท่านสั่งปูนผสมเสร็จกับ ปูนมิกซื.com ก็เช่นกันท่านสามารถ ขอทดสอบกำลังอัดได้เช่นกัน
                                   ติดต่อสั่งได้ที่เบอร์ 0 2946 6352, 0 2946 7569 หรือ คลิก ติดต่อเรา

คอนกรีตเรื่องอื่น นอกจากความแข็งแรงของคอนกรีตผสมเสร็จ