คอนกรีตทนน้ำทะเล สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ
 • คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 240 ksc.cu.
  คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 240 ksc.cu.
  ( ฿ 2,800 ) ฿ 2,800
 • คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 280 ksc.cu.
  คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 280 ksc.cu.
  ( ฿ 2,840 ) ฿ 2,840
 • คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 300 ksc.cu.
  คอนกรีตทนไอทะเล กำลังอัด 300 ksc.cu.
  ( ฿ 2,880 ) ฿ 2,880
 • คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  คอนกรีตซุปเปอร์พลัส 280 ksc.cu.
  ( ฿ 2,151 ) ฿ 2,151