คอนกรีตทนดินเค็ม สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

คอนกรีตทนดินเค็ม

คอนกรีตทนดินเค็ม

คอนกรีตทนดินเค็ม

คอนกรีตทนดินเค็ม ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเกลือที่อยู่ในรูปโซเดียมคลอไรด์ ที่อยู่ในดินเค็ม และน้ำเค็ม

ทำความรู้จักคอนกรีตทนดินเค็ม

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสภาพสัมผัสกับน้ำเค็มหรือดินเค็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีดินเค็มแพร่กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดตามการเปลี่ยนทิศทางการไหล ของน้ำในดิน โครงสร้างในพื้นที่บางจังหวัดในภาคกลางก็มีโอกาสเกิดความเสียหายจากดินเค็ม เช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ได้สูบน้ำใต้ดินไปใช้มากเกินไป เกิดการทะลักของน้ำเค็มเข้าไปแทนที่

คอนกรีตทนดินเค็มหรือน้ำเค็ม ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต โดยสามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 – 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm