คอนกรีตเสริมเส้นใย สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

คอนกรีตเสริมเส้นใย

คอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคระห์

คอนกรีตเสริมเส้นใย

คอนกรีตเสริมเส้นใยสังเคระห์

เส้นใยสังเคราะห์ หรือ เส้นใยแก้ว สำหรับคอนกรีต เป็นการสังเคราะห์จากวัสดุที่สามารถทน ต่อสภาวะที่เป็นด่างสูงของคอนกรีต ได้ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งต่างกับเส้นใยธรรมชาติ จากไม้ หรือ เส้นใยที่ได้จากวัสดุธรรมชาาติอื่น ๆ มีอายุการใช้งานที่สั้น ไม่ทนทาน ขาดง่าย เปื่อยยุยง่ายกว่า วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น คอนกรีตผสมเสร็จสามารถผสมใยสังเคราะห์เพิ่มลงไป ในระหว่างการผสมคอนกรีตในจำนวนวน และปริมาณที่เหมาะสม ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตใยสังเคราะห์ โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลง สูตรส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว โดยใยสังเคราะห์ สามารถผสมร่วมกับสารผสม เพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับคอนกรีตผสมเสร็จอื่นๆ เช่น ผสมรวมกับน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมรวมกับซิลิก้าฟูม หรือผสมรวมกับปูนซีเมนต์พิเศษ

ประโยชน์ของใยสังเคราะห์ต่อคอนกรีตผสมเสร็จ

ใยสังเคราะห์เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ต่อคอนกรีตทั้งคอนกรีตที่อยู่ใน ช่วก่อนก่อตัว ระหว่างก่อตัวและ แข็งตัวเรียบร้อยแล้ว

 • ลดรอยแตกร้าว จากการทรุดตัวของคอนกรีต ขณะที่ยังอยู่ในสภาวะพลาสติก (Plastic Settlement Cracks)
 • ลดรอยแตกร้าว จากการหดตัวของคอนกรีต ขณะที่ยังอยู่ในสภาวะพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracks)
 • น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง ให้ความแข็งแรงเท่ากัน
 • เพิ่มคุณสมบัติกันซึม ทำให้เพิ่มความสามารถความทึบน้ำ ช่วยในการซึมผ่านของน้ำต่ำลง
 • แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพิ่มความต้านทานต่อการรับแรงกระแทก และการถูกกัดกร่อน
 • ลดการแตกเป็นชิ้นบาง ๆ เล็ก ๆ แตกบิ่น
 • ใยสังเคราะห์ บางชนิดสามารถเพื่อเพิ่มแรงดึง และแรงยึดเหนี่ยวให้กับคอนกรีต เพิ่มเติมจากการเสริมเหล็กได้ ซึ่งคอนกรีตที่ได้จะมีแข็งแรงมากขึ้น

ในบ้านเรานั้น มีการใช้งานคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์ มานานแล้ว ในงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ ในน้ำหนักโครงสร้างที่เท่ากัน ซึ่งเราสามารถพบได้ ตามอาคาร ที่มีการตกแต่งด้านหน้าอย่างสวยงาม หรือ โครงสร้างที่นำมาติดตั้งป้องกันเสียงตามสะพาน ทางด่วน ส่วนใหญ่ใช้คอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์ มาเพิ่มแรงยึดให้คอนกรีต ป้องกันการพังจากการ สั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

เส้นใยสังเคราะห์ สำหรับเสริมคอนกรีต
ใยสังเคราะห์

บทบาทใยสังเคราะห์ ในช่วงการพัฒนากำลังอัด

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรภายในคอนกรีตใน ช่วงอายุเริ่มต้นพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณผิวหน้าของคอนกรีตอ่อนแอ เปราะบางและเกิดรอยร้าวขึ้น เนื่องจากแรงเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้น มากกว่ากำลังความแข็งแรง หรือความสามารถรับแรงอัดของ คอนกรีตจะรับได้ในขณะนั้น รอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็ก จะถูกหยุดการขยายตัว

โดยคุณสมบัติใยสังเคราะห์ อีกทั้งใยสังเคราะห์ยังช่วยยับยั้ง ป้องกันการพัฒนาการเกิดรอยแตกร้าวที่มากขึ้น จากการทรุดตัวของคอนกรีต

ส้นใยสังเคราะห์ที่ผสมอย่างดี มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนั้น ช่วยลดการเกิดโพรงอากาศที่เรียงตัว ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน (Capillary Pores) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการคายน้ำขึ้นมาตามช่อง มาสู่บนผิวหน้าของคอนกรีตสด

โดยใยสังเคราะห์จะกระจายตัวเป็นตาข่าย ทำให้ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำลดต่ำลง ช่วยลดการเกิดรอยแตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก การแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracking) อ่านเพิ่มเติมการแตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก รวมทั้งสามารถลดการเยิ้ม (Bleeding) ของคอนกรีตสดลงได้

บทบาทใยสังเคราะห์ ภายหลังคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

การใช้ใยสังเคราะห์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ คอนกรีตในช่วงเริ่มต้นการพัฒนากำลังอัดแล้ว และยังมีส่วนทำให้คุณสมบัติของคอนกรีต ที่แข็งตัวแล้วมีคุณสมบัติ ดีขึ้นกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริมใยสังเคราะห์

โดยคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์ จะมีคุณสมบัติในการลดการซึมผ่านของน้ำ เพิ่มความทนทานต่อการขัดสี และความสามารถต้านทานการแตกร้าว จากแรงกระแทกที่เข้ามากระทำต่อคอนกรีต

ความสามารถในการ ต้านทานต่อการแตกร้าวจากแรงกระแทก เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเสริมใยสังเคระห์ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยสังเกตจากคอนกรีตธรรมดาที่ไม่ได้ผสมใยสังเคราะห์ เมื่อได้รับแรงอัดจะชำรุดเสียหาย เกิดแตกออก เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามแนวที่เริ่มแตกร้าว

ส่วนคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์ สามารถป้องกัน การแตกละเอียด เนื่องจากเส้นใยที่ผสมที่ประสาน อยู่ภายในเนื้อคอนกรีต จับตัวกันอย่างซับซ้อนและเหนียวแน่น เป็นโครงตาข่ายละเอียด แน่นหนาในโครงสรัางคอนกรีต

คุณสมบัติการต้านทานต่อการขัดสี ขูดขีด ที่ดีขึ้น ของคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์นั้น เนื่องจากอัตราส่วนผสมน้ำต่อปูนซีเมนต์ (W/C) บริเวณผิวหน้าของคอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ตามปริมาณน้ำที่เยิ้มขึ้นมา จากเนื้อคอนกรีตสด

การผสมใยสังเคราะห์ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตสด ทำให้น้ำปูนที่ เยิ้มเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั่วบริเวณผิวหน้าของคอนกรีต

ใยสังเคราะห์ช่วยในการเสริมแรงได้อย่างไร

ใยสังเคราะห์บางประเภทสามารถออกแบบให้นำใช้ เพื่อทดแทนเหล็กเสริมคอนกรีต ช่วยเพิ่มความสามารถต้านการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิได้ แต่ควรได้รับการคำแนะนำ ยืนยันจากผู้ผลิตใยสังเคราห์ นอกจกานี้แล้ว การกระจายตัวของใยสังเคราะห์ จะต้องมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งคอนกรีตสด และโครงสร้างคอนกรีต เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรับแรง กระจายแรงได้อย่างทั่วถึงทุกจุดของโครงสร้าง

การใช้งานคอนกรีตเส้นใย

การใช้งานคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์ที่เหมาะสมและถูกต้อง

 • งานที่ต้องการน้ำหนักเบา แต่ต้องแข็งแรง
 • เพื่อลดรอยแตกร้าว เนื่องจากการแตกร้าวแบบพลาสติก อ่านเพิ่มเติมการแตกร้าวคอนกรีตแบบพลาสติก
 • เพิ่มอีกทางเลือก ในการออกแบบเพื่อทดแทนเหล็กเสริม(Wire Mesh) เพิ่มความสามารถต้านทานการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
 • เพิ่มความสามารถ การต้านทานต่อการแตกละเอียด ทนทานต่อการขูดขีด ขัดสีและแรงกระแทกให้กับโครงสร้างคอนกรีต
 • เพิ่มความสามารถ การแยกตัวของคอนกรีต เพิ่มการยึดเกาะตัวให้กับคอนกรีต ที่ต้องเทในที่ลาดชันสูง อาทิ เช่น งานพ่นคอนกรีตมอร์ต้าร์(Shotcrete) หรืองานเลื่อนแบบขึ้นเมื่อ คอนกรีตแข็งตัวแล้ว( Slipform )
 • เพิ่มความสามารถ ลดรอยแตกร้าว สาเหตุจากการทรุดตัวของคอนกรีตสด
 • เพิ่มความสามารถทึบน้ำ เพิ่มคุณสมบัติในการลด การซึมผ่านของน้ำให้ต่ำลง
 • ใช้ในการโครงสร้างพื้นคอนกรีต ที่ไม่ต้องการให้มีส่วนผสมธาตุโลหะ (Nonmetallic)
 • เป็นวัสดุผสมคอนกรีต ทนทานต่อสึกกร่อนต่อการกัดของสารเคมีต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับคอนกรีตและส่วนผสมอื่น ๆ

ข้อจำกัดการใช้งาน

สำหรับงานโครงสร้างบางอย่างนั้น ไม่เหมาะที่จะ ใช้คอนกรีตเสริมเส้นใย เพื่อเหตุผลบางประการ ในการออกแบบ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 • งานโครงสรส้าง ที่มีแรงกระทำมาจากภายนอก เพื่อควบคุมรอยแตกร้าว
 • ไม่ควรใช้เพื่อเพิ่ม กำลังอัดคอนกรีตให้สูงขึ้น
 • ไม่ควรใช้เพื่อทดแทน เหล็กเสริมใน คอนกรีตเพื่อรับแรงอัด
 • ไม่ควรเพื่อ เหตุผลต้องการลดความหนา ของพื้นคอนกรีต ที่วางบนดินบดอัด
 • ไม่ควรใช้เพื่อ ขจัดหรือลดการเกิดการโก่งตัว (Curling) หรือการคืบตัว (Creep) ของคอนกรีต
 • ไม่ควรใช้เพิ่มระยะ รอยต่อจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ ออกแบบรอยต่อของ ACI หรือ PCA
 • ไม่ควรเป็นเหตุ ในการลดขนาดของเสาที่รองรับน้ำหนัก
 • ลดความหนาของคอนกรีตที่ ใช้เททับหน้าแบบยึดติดกับผิวเดิม (Bonded) และไม่ยึดติดกับผิวเดิม (Unbonded)
คอนกรีตเสริมเส้นใยไฟเบอร์สังเคราะห์
พ่นคอนกรีตเสริมใยสังเคราะห์เพิ่มการยึดเกาะ