คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมเสร็จ
 • คอนกรีตรถโม่เล็ก กำลังอัด 240 ksc.cu.
  คอนกรีตรถโม่เล็ก กำลังอัด 240 ksc.cu.
  ( ฿ 2,800 ) ฿ 2,617
 • คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด 240ksc.cu.
  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด 240ksc.cu.
  ( ฿ 2,580 ) ฿ 2,570
 • คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด  240ksc.cu.
  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด 240ksc.cu.
  ( ฿ 2,580 ) ฿ 2,424
 • คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด  240 ksc.cu.
  คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก กำลังอัด 240 ksc.cu.
  ( ฿ 2,580 ) ฿ 2,374