คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์.com หรือ poonmix.com

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งทางเน็ต รับบัตรเครดิต
0 2946 6352, 0 2946 7569,0 2077 0377 
จองคอนกรีต จองปูนมิกซ์ ต้อง poonmix.com
โทร.สั่งคอนกรีต
 สั่งกับปูนมิกซ์
0 2077 0377
0 2946 6352
0 2946 7569

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก เสาเข็มเจาะเล็กหรือที่เรียกกันว่าเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.35 ถึง 0.60 เมตร โดยทั่วไปจะใช้อุปกรณ์ในการเจาะดินที่เรียกว่า สามขา (Tripod) โดยจะเจาะลงไปในดินที่ความลึกประมาณ 21 เมตร หลังจากนั้นจึงทำการวางเหล็กและเทคอนกรีต เสาเข็มเจาะเล็กเป็นระบบแห้ง เนื่องจากระหว่างการทำเสาเข็มจะไม่ยอมให้น้ำไหลเข้ามาในหลุมเจาะ ข้อดีของเสาเข็มระบบเจาะเล็กเมื่อเทียบกับเสาเข็มระบบตอกคือสามารถลดแรงสั่น สะเทือนและเสียงจากการทำงาน และยังสามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้อีกด้วย จึงเหมาะสมในการใช้งานในเมืองที่บริเวณก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารที่อยู่อาศัย

ทำความรู้จักคอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

เสาเข็มเจาะขนาดเล็กซีแพคเหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้านพักอาศัยและอาคาร พาณิชย์ และโครงสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีคุณสมบัติความสามารถเทได้ดีและไม่แยกตัวสามารถทำงานได้นานกว่าคอนกรีตทั่ว ไป ลดปัญหาเสาเข็มไม่สมบูรณ์หรือเป็นรูโพรง โดยทั่วไปแล้วมีค่ายุบตัวประมาณ 7.5-12.5 เซนติเมตร และมีกำลังอัดขั้นต่ำ 240 กก/ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์ ที่อายุคอนกรีต 28 วัน แต่ในกรณีที่ต้องการกำลังอัดสูงกว่านี้ก็สามารถออกแบบได้

วิธีการใช้งานคอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก

นอกจากการใช้คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับโครงสร้างเข็มเจาะแล้ว ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างคอนกรีตมีความทน ทาน ดังนั้นการทำงานคอนกรีตควรเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม และควรเทคอนกรีตเข็มเจาะเล็กอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการเติมน้ำลงในคอนกรีต ซึ่งจะทำให้คุณภาพคอนกรีตลดลง และส่งผลให้เกิดการแยกตัวเกิดขึ้น หลังจากการทำเข็มเจาะเล็กแล้วควรมีการตรวจสอบความต่อเนื่องของเข็มเจาะเพื่อ ความมั่นใจในการรับกำลังของโครงสร้าง

คอนกรีตเรื่องอื่น นอกจากคอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก