บริการเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีตปั๊มลากบรรทุก พร้อมทีมงานช่วยเทคอนกรีต

ปูนมิกซ์ โลโก้ คอนกรีตผสมเสร็จทุกพื้นที่
0

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ราคาทั่วไป 15,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 12,500 บาท** ประหยัด ทันที 2500 บาท
คิว
จำนวนคอนกรีตต้องการส่งด้วยปั๊มคอนกรีต (คิว/m³)

ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยปั๊มคอนกรีต ปริมาณกี่คิว(ลบ.ม.) กรอกจำนวนลงไปในช่อง จำนวน กรณีเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ไม่เกินกว่า 50 คิว ค่าบริการ อัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 50 คิว

  • ค่าบริการปั๊มคอนกรีต จำนวน 50 คิว(ลบ.ม.) ฿12,500.00
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ฿ 817.76
  • ยอดสุทธิ ค่าบริการปั๊มคอนกรีต ฿ 13,317.76

**บริการเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ มีอัตราค่าบริการต่อการปั๊มคอนกรีต จากปริมาณการใช้งานจริง โดยคำนวณราคาอัตราค่าบริการ แบบเหมาจ่าย กรณีเทคอนกรีต ด้วยปั๊มคอนกรีตตามอัตราข้างต้น ต่ำกว่า 50 ลบ.ม.

จุดเด่นปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแ...»รายละเอียดเพิ่มเติมของปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อทั้งหมด

ปั๊มคอนกรีตโมลี  (Moli pump ,Line Pump ) หรือปั๊มลาก หรือปั๊มท่อ คือ การนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง  และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก  6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีท่อส่ง คอนกรีตและอุปกรณ์ปั๊มคอนกรีต มีเครื่องจักรอยู่ด้านหลังของตัวรถ การลำเลียง คอนกรีตนั้นจะต้องมีการต่อท่อเหล็ก  เพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเทคอนกรีตซึ่ง การต่อท่อนั้นจะมีอยู่  2  ลักษณะคือ  ในแนวราบกับแนวดิ่ง   ประเภทงานที่เหมาะสมคืองานอาคารสูง  เช่น  คอนโดมิเนียม  หรือหน่วยงานที่มีการเข้าออกคับแคบที่รถโม่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเทคอนกรีตได้ สามารถลำเลียงคอนกรีตขึ้นอาคารที่มีความสูงถึง  70  ชั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างและตัวปั๊มคอนกรีตแต่ละชนิดคอนกรีตที่ใช้ในการลำเลียงปั๊ม ต้องเป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัด (STRENGTH)
240 Ksc.Cu.  ขึ้นไปและต้องมีค่ายุบตัว  10+2.5  เซนติเมตร  พื้นที่ใช้ในการติดตั้งปั๊มนั้น ต้องเป็นพื้นที่ราบและไม่มีการยุบตัวของดินที่มีความกว้างอย่างน้อย  3 x 10  เมตรและความสูงต้องไม่น้อยกว่า  3  เมตร  ประสิทธิภาพในการลำเลียงคอนกรีตสูงสุดอยู่ที่  60  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการลำเลียงขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอาคารหรือความยาวของท่อที่ต่อไปยังจุดเทคอนกรีต

ปิด รายะเอียดปั๊มคอนกรีต ปั๊มท่อ

รายการปั๊มคอนกรีต