poonmix ต้องการสั่งคอนกรีต ให้เราช่วย

poonmix logo

ความเป็นส่วนตัว และการรักษา

ความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งาน ปูนมิกซ์ดอทคอม ตระหนักถึงความสำคัญ

ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลและ สารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของ สามารถที่จะควบคุม ข้อมูลของตนเอง ในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุม ทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ องค์การต่างๆ

ปัจจุบันมีประเด็น เกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวที่เป็นข้อน่า สังเกตดังนี้

การเข้าไปดูข้อความใน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่บุคคลเข้าไปใช้บริการ เว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี ในการติดตามความเคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ ในการตรวจจับหรือ เฝ้าดูการ ปฏิบัติงาน/การใช้ บริการของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการ ติดตามการทำงาน เพื่อการพัฒนา คุณภาพการใช้บริการ แต่กิจกรรมหลายอย่าง ของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการผิดจริยธรรม การใช้ข้อมูล ของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ใน การขยายตลาด การรวบรวม หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อนำไปสร้างฐาน ข้อมูลประวัติลูกค้า ขึ้นมาใหม่ แล้วนำไปขาย ให้กับบริษัทอื่น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน การละเมิดสิทธิความ เป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จีงควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีการใช้โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการ ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล

นโยบายความ เป็นส่วนตัวของเรา

เราตระหนักถึงความ สำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิ ส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ของท่านไว้เป็นความลับ อย่างดีที่สุด

กรุณาอ่านราย ละเอียดของนโยบาย พิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้

และกรุณาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องพร้อม ทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตาม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอ

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

เราจะเก็บ รวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือน ปี เกิด เพศ อาชีพ อุตสาหกรรม และความสนใจ ส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก การเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้า และบริการต่างๆ ที่ตรง กับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนสมัคร เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการ ในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้รวมถึงข้อเสนอ พิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจาก ทางบริษัทฯ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่อง จากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าว ทั้งหมด

2. Cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไป เก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไป เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อีกครั้งในคราวหลังเครื่อง ก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคย เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

Cookies ไม่ใช่โปรแกรม ที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานแล้วทำลาย ไฟล์ต่างๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้ เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยม หน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหน จบลงด้วยหน้าไหน และบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของเราแล้ว

Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับ เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถ สั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :

(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของ ผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของ สมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ใน นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรง ตามความต้องการ ของแต่ละท่านมากที่สุดซึ่ง Cookies เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลัง จากที่ท่านใส่รหัสผ่าน ของสมาชิก และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูล เมื่อท่าน ออกจากรหัสผ่าน หรือ log out

(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์ แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถ จำแนกการใช้งานของ ผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิก และมิได้เป็นสมาชิกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ใน การนำเสนอโฆษณาให้ตรง กับกลุ่มเป้าหมายโดย ประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการ ใช้อินเทอร์เน็ต

(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้ เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุง บริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการ ขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของแต่ละบุคคล

3. การใช้ข้อมูล ของสมาชิก

จุดประสงค์หลักใน การจัดเก็บข้อมูลสมาชิก คือ นำเสนอบริการ ที่เหมาะสมที่สุดแก่สมาชิก ในช่วงเวลาที่ท่าน เข้ามาแวะเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมี จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ทั้งนี้ หากท่านไม่สนใจ หรือไม่มีความประสงค์ ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถแก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

4. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

ในกรณีที่มีการขอ ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้รับทราบและ เก็บข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในบางกรณีที่มี การนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านสมาชิกจะมีสิทธิ พิจารณาเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือเลือกที่จะ ไม่ใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามสมควร รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นใน https://www.poonmix.com อาจได้รับการ สนับสนุนจากบริษัทต่างๆ หรือ อาจมีการสนับสนุนร่วมกัน จากบริษัทคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลของสมาชิกบางส่วน หรือข้อมูลทั้งหมดที่ ถูกเก็บรวบรวมจากการจัด กิจกรรมดังกล่าว อาจถูกนำเสนอต่อ บริษัทที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสมาชิกจะได้ รับแจ้งให้ทราบก่อนการ เก็บข้อมูล ในกรณีนี้ สมาชิกมีสิทธิพิจารณาตัดสินใจ ไม่เข้าร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ที่จัดขึ้นได้

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี link อยู่บน https://www.poonmix.com อาจสามารถเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้ รวมอยู่ในนโยบาย พิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล ของทางบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชน

ปกติแล้วเรามิได้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาต จากท่านและในกรณีพิเศษ ดังนี้

5.1 ข้อมูลสำหรับบริษัทคู่ค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้ให้การ สนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุน ทางธุรกิจ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับการ เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น หรือก่อนที่จะมีการส่งผ่าน หรือโอนย้าย ข้อมูลสมาชิกของท่าน รายละเอียดของ การเปิดเผยข้อมูล สามารถติดตามได้ จากเงื่อนไขการให้ บริการหรือข้อตกลงการใช้งาน

5.2 ในรายการ ส่งเสริมการขาย บางรายการอาจมีการ ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการขอข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปิดเผยข้อมูลสมาชิก ของท่านต่อผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เราสามารถตอบ สนอง ความต้องการ ของท่านได้ในอนาคต โดยเราจะแจ้งให้ ท่านทราบก่อนเปิดเผย หรือส่งผ่าน หรือโอนย้ายข้อมูล

5.3 ในบางกรณี ท่านอาจได้ รับเสนอโอกาสเพื่อ รับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษ จากบุคคลอื่นๆเมื่อท่านตกลงยินยอม รับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย

5.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล เป็นกรณีพิเศษ เมื่อทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการ เปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก, การติดต่อ, การดำเนินการ ด้านกฎหมายกับผู้ ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้ บริการของทางบริษัทฯ หรือเป็นต้นเหตุ แห่งความ กระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการ ของทางบริษัทฯ จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนา หรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเปิดเผย ข้อมูลหากได้รับการร้อง ขอจากทางราชการ ภายใต้ อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็น ต่อการรักษา การพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการของบริษัทฯ

6. ทางเลือกของ สมาชิกในการเก็บ, การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล

หากท่านระบุ ความต้องการที่จะรับทราบ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และสินค้า รวมทั้งบริการของ ทางบริษัทฯเราจะแจ้ง ข้อมูลต่างๆ ไปยังท่านทาง จดหมายหรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้า รวมทั้งบริการตามที่ ท่านต้องการ

หากท่าน ไม่ต้องการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารใด ๆ จากทางบริษัทฯ กรุณาระบุในหมวดข้อมูล เฉพาะส่วนบุคคลว่าท่าน ไม่ต้องการรับทราบข้อมูล หรือ แก้ไขในหมวด ดังกล่าวโดยใช้ Username และ Password เพื่อแก้ไขและ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ในรายการ ส่งเสริมการขาย บางรายการ เราอาจถามซ้ำ E-mail address ของท่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยและ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น ท่านจึงอาจ ได้รับจดหมายหรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขาย โดยอัตโนมัติ หากท่านระบุความ ต้องการของท่าน ตอนลงทะเบียน

นอกจากนี้ ท่านสมาชิก ยังมีสิทธิ์ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง Cookies ได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเปลี่ยนแปลง ที่บราวเซอร์ในหมวด browser preferences ให้ตรงกับความ ต้องการของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกรับ Cookies ทั้งหมด หรือไม่รับเลยก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ ไม่ต้องการรับ Cookies ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถ ใช้บริการบางอย่างที่จำเป็น ต้องมีการลงทะเบียนเหล่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือ ให้เช่าข้อมูลของผู้ใช้บริการ ต่อบุคคลอื่น ๆ เว้นเสียแต่เหตุ สุดวิสัย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ทุกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูลของ ท่านต่อบุคคลอื่น โดยที่ท่านมีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธคำร้อง ขอเหล่านั้น หากท่าน ไม่ต้องการเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถ เลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้นๆ ได้ หรือเลือกที่จะไม่มี ส่วนร่วมในรายการส่งเสริม การขายหรือ กิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไข ข้อมูลเหล่านี้ด้วย Username และ Password ซึ่งท่านสามารถ แก้ไขได้ทุกเวลา เมื่อท่านต้องการ

หากท่านจำไม่ได้ หรือลืม Login name และ Password ให้ท่านไปที่หน้าหลัก หรือหน้าสมัครสมาชิก แล้ว Click ที่ "ลืม Password" แล้วโปรแกรม จะนำท่านไปสู่หน้า Forget Password หลังจากนั้น เพียงแค่กรอก E-mail address ที่ใช้ใน ลงทะเบียนครั้งแรก โปรแกรมจะส่ง Login name และ Password ไปยัง E-mail address ที่ท่านใช้สมัคร โดยอัตโนมัติ

8. ข้อควรระวัง เรื่องข้อมูลสูญหาย ถูกใช้ในทางที่ ผิดและการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของสมาชิก

ท่านต้องมีรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว ของท่าน สมาชิกจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เหล่านั้นได้ ท่านอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยการใช้ Login name และ Password ของท่านเอง บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ท่านเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Login name และ Password ไว้เป็นความลับ บริษัทฯ จะไม่มีการถาม Password ของท่านซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการ โทรศัพท์สอบถาม หรือส่ง E-mail ไปถาม หากท่านใช้ คอมพิวเตอร์ร่วม กับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้ง เมื่อท่านไม่ต้องการใช้ บริการของเรา หรือ ปิดบราวเซอร์เมื่อเสร็จสิ้น การทำงานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ ข้อมูลของท่าน เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ว่าการส่งข้อมูลผ่านทาง Internet นั้นไม่มีการรับรอง ความปลอดภัย 100 % ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับรอง ความปลอดภัยในการ ส่งข้อมูลใดๆ ผ่านทาง Internet ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่ง ข้อมูลมายังบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ส่งข้อมูล กลับไปให้ท่าน แต่ทางบริษัทฯ จะพยายามจะรักษาความปลอดภัย ในระบบให้ดีที่สุดทุกครั้ง เมื่อมีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ

9. เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกควรทราบ

โปรดระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ในขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่นในกรณีของการใช้ Message Board, การ Chat และ E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจถูกเก็บและใช้โดยผู้อื่นได้ ดังนั้น ท่านต้องเก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวและ password ของท่านไว้ เป็นความลับ