poonmix ต้องการสั่งคอนกรีต ให้เราช่วย

poonmix logo

การรับเงินคืน

คืนเงิน ไม่รอช้า ถ้าสั่งซื้อแล้ว ใช้ไม่หมด

การรับเงินคืน กรณีที่การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ น้อยกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระค่าคอนกรีต ท่านสามารถขอรับเงินเกินที่ท่านได้สั่งจองไว้ กับทางปูนมิกซ์ได้

คืนเงินภายใน 24 ชม.

ระยะเวลาการขอรับเงินคืน

ท่านลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนทันที ที่ใช้คอนกรีตฯ หรือ บริการอื่น ๆ ใด ไม่ถึงจำนวนที่สั่ง และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชม. ยกเว้น มีรายการต้องตรวจสอบความถูกต้อง

เพื่อความรวดเร็วในการขอรับเงินคืน เราขอให้ท่านโอนชำระเงินผ่านเข้า บัญชี บริษัท ฟิฟ ซี จำกัด โดยตรง

วิธีการขอรับเงินคืน

 

เพียงท่านลูกค้า แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน กับเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการท่าน แล้งส่งบัญชีธนาคารของท่านลูกค้า ที่ประสงค์ให้โอนเงินคืน ขั้นตอนง่าย ๆ และสะดวกเท่านี้

วิธีขอไม่รับเงินคืน

 

กรณีที่ท่านลูกค้า ต้องการเก็บค่าคอนกรีตฯไว้ใช้ในรอบถัดไป ท่านลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการท่านอยู่ ง่าย ๆ เท่านี้ เงินทุกสตางค์ของท่านก็ไม่หายไปไหน