บริการเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีตปั๊มบูม พร้อมทีมงานช่วยเทคอนกรีต

ปูนมิกซ์ โลโก้ คอนกรีตผสมเสร็จทุกพื้นที่
0

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร

ปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร

ราคาทั่วไป 16,000.00 บาท
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท** ประหยัด ทันที 1000 บาท
คิว
จำนวนคอนกรีตต้องการส่งด้วยปั๊มคอนกรีต (คิว/m³)

ต้องการเทคอนกรีตผสมเสร็จ ด้วยปั๊มคอนกรีต ปริมาณกี่คิว(ลบ.ม.) กรอกจำนวนลงไปในช่อง จำนวน กรณีเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ไม่เกินกว่า 50 คิว ค่าบริการ อัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 50 คิว

  • ค่าบริการปั๊มคอนกรีต จำนวน 50 คิว(ลบ.ม.) ฿15,000.00
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ฿ 981.31
  • ยอดสุทธิ ค่าบริการปั๊มคอนกรีต ฿ 15,981.31

**บริการเทคอนกรีตด้วยปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร มีอัตราค่าบริการต่อการปั๊มคอนกรีต จากปริมาณการใช้งานจริง โดยคำนวณราคาอัตราค่าบริการ แบบเหมาจ่าย กรณีเทคอนกรีต ด้วยปั๊มคอนกรีตตามอัตราข้างต้น ต่ำกว่า 50 ลบ.ม.

จุดเด่นปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร

ปั๊มคอนกรีตบูม/ปั๊มคอนกรีตฯงวง มีความยาว แขน 38 เมตร มีขีดความสามารถส่งคอนกรีตขึ้น อาคารสูง มากกว่า ชั้นที่ 8 (ระยะความสูงแต่ละชั้นประมาณ 3 เมตร) โดยตัวรถมีความยาวประมาณ 12 เมตร และพื้นที่ในการติดตั้งปั๊มคอนกรีต ประมาณ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร มีขีดความสามารถส่งคอนกรีตได้  หนึ่งโม่คันห้าคิว...»รายละเอียดเพิ่มเติมของปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตรทั้งหมด

ปั๊มคอนกรีตบูม/ปั๊มคอนกรีตฯงวง มีความยาว แขน 38 เมตร มีขีดความสามารถส่งคอนกรีตขึ้น อาคารสูง มากกว่า ชั้นที่ 8 (ระยะความสูงแต่ละชั้นประมาณ 3 เมตร) โดยตัวรถมีความยาวประมาณ 12 เมตร และพื้นที่ในการติดตั้งปั๊มคอนกรีต ประมาณ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร มีขีดความสามารถส่งคอนกรีตได้  หนึ่งโม่คันห้าคิวใช้เวลาส่งปูนเพไม่เกินสี่นาที

ประเภทงานที่เหมาะสมคืองานคอนกรีต

อาคารสูง  เช่น  คอนโดมิเนียม  หรือหน่วยงานที่มีการเข้าออกคับแคบที่รถโม่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเทคอนกรีตได้ สามารถลำเลียงคอนกรีตขึ้นอาคารที่มีความสูงถึง  15  ชั้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอนกรีต สถานที่ก่อสร้างและตัวปั๊มคอนกรีตแต่ละชนิดคอนกรีตที่ใช้ในการลำเลียงปั๊ม ต้องเป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัด (STRENGTH)
240 Ksc.Cu. และเป็นคอนกรีตชนิดใช้กับปั๊มคอนกรีตโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการเพิ่มน้ำยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้คอนกรีตมีความเหมาะสมในการลำเลียงคอนกรีต  ขึ้นไปและต้องมีค่ายุบตัว  10+2.5  เซนติเมตร    ประสิทธิภาพในการลำเลียงคอนกรีตสูงสุดอยู่ที่  60  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการลำเลียงขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอาคารหรือความยาวของท่อที่ต่อไปยังจุดเทคอนกรีต

พื้นที่ใช้ในการติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบบูมยาว

พื้นที่ใช้ในการติดตั้งปั๊มนั้น ต้องเป็น

  • พื้นที่ราบและไม่มีการยุบตัวของดิน
  • ความกว้างอย่างน้อย  7 x 10  เมตรขึ้นไป
  • ความสูงต้องไม่น้อยกว่า  5  เมตร
  • ด้านบนต้องโล่ง ไม่มีสายไฟในรัศมี 5 เมตร สำหรับบูมยาว ตั้ง 30 เมตรขึ้นไป
  • ทางเข้าต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอเนื่องจากตัวรถมีขนาดที่ยาวกว่ารถโม่
  •  หากพื้นที่ยังไม่แข็งแรงพอต้องใช้แผ่นเหล็กเข้ามารองฐานขาตั้ง
ปิด รายะเอียดปั๊มคอนกรีต ปั๊มบูม 38 เมตร

เงื่อนไขบริการปั๊มคอนกรีต

รายละเอียดปลีกย่อย อัตราค่าบริการมีความแตกต่างกัน ตามแบบปั๊ม

เนื่องจากปั๊มคอนกรีต มีรายละเอียดแตกต่าง จากเครื่องมือ เครื่องจักร ลำเลียงคอนกรีตแบบอื่น ๆ โดยปั๊มคอนกรีต มีอัตราการส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ที่รวดเร็วมากกว่า เครื่องจักรแบบอื่นมาก จึงขอทำความเข้าใจ สำหรับการใช้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการใช้ปั๊มคอนกรีต ทั้ง แง่การประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพ ของหน่วยงานก่อสร้าง ที่ใช้ปั๊มคอนกรีตใน การลำเลียงคอนกรีตสู่ จุดเท

เวลานัดหมาย บริการปั๊มคอนกรีต
ตัดต่อท่อคอนกรีต
การเคลื่อนย้ายปั๊มคอนกรีต

หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ

วัสดุและอุปกรณ์ หน่วยงานต้องเตรียมงานเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

รายการปั๊มคอนกรีต