กำลังอัด 650 ksc

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตรถโม่

คอนกรีตกำลังอัด 650 ksc

ราคาปูนมิกซ์ กทม. และรอบ กทม.