ขายคอนกรีตผสมเสร็จ สั่งซื้อง่าย ออนไลน์ กับ ปูนมิกซ์ PoonMix คำนวณปริมาณคอนกรีต

ปูนมิกซ์ - คอนกรีตผสมเสร็จ จัดส่ง ไม่มีวันหยุด

คำนวณหาปริมาณคอนกรีต สำหรับสั่งเทคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐาน จัดส่งเป็น คิว หรือ ลูกบาศก์เมตร การคำนวณจึงต้องคำนวณเป็นพื้นที่เท่าไหร่ แล้วหาความหนาโดยเฉลี่ย แล้วเราจะทราบว่าต้องใช้ปูนเท่าไหร่ ? ต้องการหาปริมาณคอนกรีตสำหรับการเทบันได แบบท้องเรียบ ต้องทราบก่อนว่าต้องทำกี่ขั้น ความกว้าง ระยะลูกตั้ง ลูกนอน ขนากความหนาแม่บันได ก็จะได้จำนวนคอนกรีตที่ต้องสั่ง
1. กว้าง2. ลูกตั้ง 3. ลูกนอน4. ความกว้างชานพัก 5. แม่บันได 1 2 3 4 5
ขั้น
ซม.
ซม.
ซม.
ซม
คิว(m³)

ลูกบาศก์เมตร คือ หน่วยอนุพันธ์ของหน่วยพื้นฐานในระบบ หน่วยเอสไอ คือ หน่วยความยาวมาคูณกัน ใช้สำหรับวัดปริมาตร เทียบได้กับลูกบาศก์ที่มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร ตัวย่อของหน่วยวัดคือ ม³ (m³) หรือ ลบ.ม.

1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ

1,000 ลิตร
1,000 ลูกบาศก์เดซิเมตร
1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
~35.3 ลูกบาศก์ฟุต
~6.29 บาร์เรล (น้ำมัน) (1 บาร์เรลมีค่าเท่ากับ 0.158 987 294 928 ม³)

หน่วย ลิตร เป็นหน่วยที่ใช้กันแพร่หลายมาก ในการวัดปริมาตร เพื่อสร้างความถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบได้ คณะกรรมการจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบหน่วยเอสไอ จึงกำหนดให้เทียบเข้ากับหน่วยเอสไอ โดย 1,000 ลิตรเท่ากับ 1 เมตร^3 (m³) หรือ ลบ.ม.

 

ที่มาหน่วยเอสไอ

 

พื้นที่ m2